24 Nisan 2018 Salı

Gito Yaylası

Kış Ayları bitti, ilk baharın bitimine son bir ay kaldı.

Rize Yaylaları söz konusu olunca mevsimler yılın belli dönemlerine göre değil, günün belli saatlerine göre değişiklik göstere bilir. Bir haftada hatta bir günde dört mevsimi yaşata bilir.

22 Nisan 2018 Gito Yaylası

İlk Bahar Karmanzaraları


12 Nisan 2018 Perşembe

Çamlihemşin Yaylaları - Amlakit Yaylasi

Günümüzde daha çok tatil amaçlı gidilmekte. Elektrik var. Çamlıhemşin'den Sal-Pokut-Hazindak üzeri yaya gidilirse 25-30 km. Eğer, Çamlıhemşin'den Elevit üzeri, Trovit yaylası aşılarak Palovit yaylasına inilince dere içi aşağı doğru hareket edilirse 50-60 km de varabilirisiniz. Hareket noktası Pazar ilçesi. Araba ve yaya olarak ulaşılabilir. Yaya, Pokut üzeri tercih edilebilir. Alternatif olarak Ayder'den Hazindak'a buradan da Amlakit'e orman için patika yol ile 10 km de varılabilir. Bu orman için patikaya 2011 yılında araç yolu açıldı.

Amlakit coşkuyla kutladığı Vartavor şenliğiyle ünlüdür. Amlakit, Palovit Vadisi’nin bal ambarları olarak bilinen Meğo’ya geçiş noktasındadır. Bu vadiye geçişle birlikte,Palovit’in en tehlikeli bölgelerine girilmiş olur. Bitki örtüsü zaman zaman insanların ulaşımını aksatabilir. Amlakit yaylasına beş yıl önce yapılan araç yolu daha çok insanın yaylaya gelmesine olanak tanımışsa da, bu vadinin ekolojik dengesini tahrip eden bir seyir almıştır. Zilkale civarında yer alan Palovit Şelalesinden yeni yapılan dere yolu 2011 de hizmete girmiştir. Artık yaylacılar Amlakit'e ulaşmak için Elevit-Trovit yolundaki Horon Geçiti'ni aşmak zorunda kalmayacaklar. Dere yolu sayesinde kar nedeniyle geç açılan erken kapanan Horon geçiti aşılmak zorunda kalınmıyacak ve Amlakit Yaylası'nın yaz ömrü biraz daha uzayacak. Dere yolu Palovit yoluna bağlanırsa Palovit-Meleskur-Apivanak Yaylaları içinde olumlu olacağı kesin. Bu yol için Palovit Vadisi'ne dokunma diye bir çok kampanya başlatılmış fakat gene de yolun açılmasına engel olunamadı. Amlakit yaylası halen, Aşağı Vice, Hala, Habak köyleri tarafından kullanılmaktadır.


Çamlıhemşin Yaylaları - Avusor Yaylası

Çamlıhemşin'e bağlı. Araba ve yaya olarak ulaşılabilir. Ayder'den gün içinde belirli saatlerde dolmuş seferleri yapılmaktadır. Bölgede Lazlar’ın kullandığı bir yayladır. Kuzeyde Kaçkar Yaylası güneyde ise Palakçur Yaylası ile komşudur. Ayder’den Kavrun’a giderken, ilk sola sapıldığında Avusor yaylası yoluna girilmiş olur. Avusor yaylasının aşağı bölümü ahşap evleriyle birlikte genellikle taş evlerden oluşmuştur. Yaklaşık 50 ev mevcuttur. Yukarı yayla ise, çığ tehlikesinden dolayı genellikle bir insan boyundan kısadır. Yaylanın elektriği dereden sağlanmaktadır.

Çamlıhemşin Yaylaları - Ambarlı Yaylası

Kapar Yaylası üzerinden geçilerek gidilir. Bu yaylaya genelde; Goboca, Zuğa, Senoz köylüleri gitmektedir. Kito, Karap, Ambarlı yaylası birbirine yakın olması nedeniyle, Kito yaylasında yaylacılık yapanlar buraya kısa süreliğine göç ederlermiş. Yaylacılık yapanlar bu şekilde hayvanlardan daha çok süt elde ettiklerini söylüyor. Günümüzde bu sorun yaşanmıyor. Yörede bu yalanın adına “Anbarli” da denilmekte.